podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Afganistan - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Afganistan - wiza, ambasady, przepisy

Kabul     
afganistan
Afganistan - podróże do AfganistanuAfganistan - mapa krajuAfganistan - spis artykułów i galeriiAfganistan - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeAfganistan - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaAfganistan - szczepienia, zdrowie, poradyAfganistan - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROAfganistan - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOAfganistan - przewodniki, mapy, atlasy
Wybierasz się tam? Będzie ci potrzebna wiza do Afganistanu. W Geoblogu możesz ją zamówić z dostawą do domu!
Zobacz cenę wizy do Afganistanu, oferujemy najniższe stawki pośrednictwa w uzyskaniu wiz.
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Przed wyjazdem należy uzyskać wizę w Ambasadzie Afganistanu. Z zasady nie udziela się wiz na przejściach granicznych.
Podróżowanie po kraju
Większość dróg jest w bardzo złym stanie. Kierowcy nie przestrzegają standardów tech­nicz­nych ani zasad kodeksu drogowego. Nie stosuje się ubez­pieczeń pojazdów. W razie wypadku dodatkowym za­gro­żeniem może być agresywne zachowanie miejscowych uczestników zda­rzenia. Ze względów bezpieczeństwa, w związku z licznymi przypadkami porwań obcokrajowców oraz podkładanymi przy drogach ładunkami wybuchowymi, zaleca się niekorzystanie z transportu lądowego przy podróżach pomiędzy poszczególnymi regionami kraju (w szczególności dotyczy to drogi Kabul – Kandahar oraz pozostałych szlaków na południu i wschodzie Afganistanu). Przemieszczanie się pomiędzy dużymi miastami ułatwia istnienie połączeń lotniczych. Są one obsługiwane przez kilka miejscowych linii lotniczych, w tym narodowego przewoźnika „Ariana” oraz specjalną agendę ONZ UNHAS.
Bezpieczeństwo
Afganistan pozostaje obszarem szczegól­nego zagrożenia atakami o podłożu terrorystycznym, a także kryminalnym. Poza obywatelami państw koalicji antyterro­rystycz­nej celem ataków zbrojnych i zamachów bombowych mogą być nadal wszelkie miejsca zgromadzeń, instytucje międzynarodowe, biura organizacji pomocowych i misji huma­nitarnych oraz ONZ, a także hotele, w których zatrzymują się cudzoziemcy. Ze względu na pozostałości po dzia­łaniach wojennych (miny, niewypały itp.) należy unikać poru­szania się po poboczach dróg i nieznanych terenach, zwłaszcza poza obszarem miejskim Kabu­lu. Nie zaleca się wyjazdów poza tereny miejskie kontrolowane przez centralne władze afgańskie i siły koalicji antyterro­rys­tycz­nej, jeśli nie jest to niezbędne z ważnych względów zawodowych i służbowych. Szczególnie częste incydenty terrorystyczne oraz zagrożenia typu wojennego i kryminalnego odnotowuje się w południo­wych i wschodnich prowincjach Afganistanu. Zwiększenie obec­ności Pol­skiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie od wiosny 2007 r. spowodowała wzrost zagrożenia dla obywateli pol­skich, którzy mogą być narażeni m.in. na porwania.
Przydatne informacje
• System bankowy Afganistanu jest w stadium organizacji. Karty bankowe ani czeki podróżne praktycznie nie są respektowane poza centrami dużych miast; powszechną praktyką jest wwożenie środków finansowych na pobyt w go­tówce (USD, EUR). W ostatnim czasie sytuacja pod tym względem uległą poprawie, jednak wciąż nie należy liczyć na możliwość korzystania z bezgotówkowych systemów płatności.

• Urzędy i instytucje państwowe funkcjonują według lokal­ne­go kalendarza respektującego muzułmańskie święta religijne i dni wolne w piątki. Podczas ramadanu ich działalność jest ogra­niczona. W okresie tym od wschodu do zachodu słońca zabronione jest publiczne spożywanie posiłków i napojów oraz palenie tytoniu.

• Podczas wykonywania zdjęć lub nagrań wideo należy zachować ostrożność. Choć większość Afgańczyków chętnie pozuje do zdjęć to jednak fotografowanie kobiet może prowadzić do kłopotów, a nawet do zagrożenia ze strony członków rodziny. Warto się upewnić czy dana osoba wyraża zgodę na fotografowanie. Władze utrzymują też zakaz fotografowania instalacji militarnych, budynków rządowych i siedzib członków administracji.

• Praktycznie nie działają naziemne linie telefoniczne, jednakże dosyć dobrze rozwinięta jest sieć telefonii komórkowej. Po przyjeździe warto zaopatrzyć się za niewielką opłatą w kartę prepaid jednego z 4 operatorów telefonii komórkowej.

• W związku z drobiazgowymi kontrolami przy wylocie z Afganistanu, w przypadku zakupienia przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej lub historycznej niezbędne jest posiadanie poświadczenia nabycia tych przedmiotów w sposób legalny (np. rachunek oficjalnie działającego sklepu).
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Kabulu
Maghzan Street, Kharte Seh
Kabul
tel.: (00-93-20) 250 13 53
fax: (00-93-20) 250 13 51
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Islamskiej Republiki Afganistanu
ul. Goplańska 1
02-954 Warszawa
tel.: 88 55 410
fax.: 88 56 500
www.afghanembassy.com.pl